ծնող

ծնող

Dasnabedian 1995: 443

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,10
père

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԾՆՈՂ — (ծնողի, ղաց.) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date ա.գ. Տ. ԾՆՕՂ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Անզոյգ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անհանգիտութիւն. աննմանութիւն, եւ անմիաբանութիւն. *Ի հանգիտութենէ եւ յանզուգութենէ բոլորն բաղկացաւ: Բանիւքն զուգութիւնն՝ զայն որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 464 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὐψόομαι, ἁναβαίνω altior fio, elevor, exaltor, ascendo Բարձր լինել, վերանալ, ելանել ʼի վեր, ʼի բարձունս ամբառնալ. բարձրնալ, վեր ելլալ. ... *Վերացոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՕՂ — (ծնողի, ղաց.) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա.գ. ԾՆՕՂ կամ ԾՆՈՂ. γονεύς, γονεῖς parens, parentes γενητής, γεννήτωρ, γεννήτειρα genitrix. Որ ծնանի կամ ծնեալ է զզաւակ. հայր, կամ մայր. ... *Սանուկ մոլորեալ յամօթ առնէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՀԱՅՐ — (հօր, հարց.) NBH 2 0390 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c գ. πρωτοπάτωρ, προπάτωρ primus pater, generis pater, patriarcha եւ avus եւ auctor. Նախնի հայր. Ադամ, եւ նահապետք. *Պարտեաց զնախահայրն: Ըստ պարտեաց նախահօրն. եւ այլն. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՀՈԳԱԿ — ( ) NBH 2 0390 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c ա. προμηθής, προνοητής, προνοητικός providus, provisor, procurans եւն. Կանխաւ հոգացօղ՝ խնամակալու. նախախնամօղ. յառաջատես. փութաջան եւ զգուշաւոր վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅՐԻՋԱՆԵՄ — (իջեալ.) NBH 2 0781 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c չ. ՎԱՅՐԻՋԱՆԵՄ ՎԱՅՐԻՋԻՄ. Ի վայր իջանել. ստորիջանել. վայրաբերիլ. *Ոչ տայի խորհրդոց իմոց վայրիջանել. Վրք. հց. ձ: *Վայրիջեաց յանպարագրական ծոցոյ հօր էական բանն. Թէոդոր. մայրագ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԲԵՐԵՄ — (եցի, եւս եւ րի, րեալ.) NBH 2 0802 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ն. ἁναφέρω, ἁνωφέρω , ἑπιφέρω, ὐπερφέρω, ἁνάγω refero, sursum fero, veho; infero, induco, profero, produco. Ի վեր բերել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.